July 10th, 2020

UeArtemis

НепозбуТня бентежність

Заувага щодо творення прикметників, що вказують на можливість або неможливість дії.

Це очевидна калька з російського розмовного «неубиваемый», морфологічно подібного до літературного слова «незабываемый». Прикметники цієї форми вказують на принципову можливість чи неможливість дії. Ось тільки в українській мові їх утворюють від неітеративного інфінітиву: незабутній, непозбутній (так, знаменитий мем теж з помилкою) і неубитній (як у епіграфічному вірші вище). Форма ж «невбиваний» значить, що каскадера чи машину у кінофільмі не намагаються/намагалися вбити (не вбивали), а це докорінно інший сенс.