April 21st, 2016

Касна-карандаш - ото не мово-олівець! Не "карандашмо" українських діточок! Каже Зошит і Підручник!

Українських мово-діточок - не тільки "касна-карандашать" (каже мово-олівець) але й "травят-тїтрадят" (каже мово-зошит)!
Ба й найгірше: примушують до "касна-пасобнїческава" кріпацтва своїми "учебньімі пасобнїкамі": підручник та посібник - ото не "пасобнїк" і не "учєбнїк" (фонологія - ото не "фаналоґія")! Українські діточки - затемнені (не освічені освітою) "москво--пособниками"! Ото спосіб для знеособлення української особистости!

Як тая напасть, пошесть та нашестя касна-карандашенят - невпинно й (натепер) натривало знемовлює мово-олівців та мово-олівченят:

Що російська є касна-кумедною штукою й штучністю - на отому форумі не скажуть, що російська мовна касна-наука - є оксюморон, також не скажуть (іба-IPA(key):[ˈibə] їво-МФА:[ɪ̯ɪˈvo] аксюмараннава русскава - нїпанять)!

Collapse )