September 8th, 2015

  • harnack

Марнота марнот та згайнування згайнувань: як "філософ" суржикомарнує свій час!

Суржикостратьмо'го: "філософ" - россо-змарнований (та суржико-зредукований та кацапо-зампутований - бач, отак лиш заради евфонії)! Українці вже давно не живуть в українському часі (а тим паче в українському теперішньому часі та його КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ просторі-полі), час для них ТЕПЕР не настає, ТЕПЕР не минає й ТЕПЕР не триває, не марнується й не гається: він россо-тратиться - бо він "касна-стаїт" ("їба єта на-стаящеє - НА украінцах - россо-врємя: "настаящеє врємя" - самозванець теперішнього часу": а "сїйчас-яко-зараз" - самозванець українського "тепер"!). "Россо-витрачається" і мова і Україна: про обидвох суржикопропащі уми думають кількісно, російськими концептами й категоріями (внизу лже-філософ вдає, що розуміється на Арістотелівській КАТЕГОРІЙНІЙ системі - а рідної мови не збагнув би!), яких, бач, нібито можна б легко розтринькати (немов ото якийсь парадоксальний кацапо-капітал)... Та ще й пропащий недоріка - недолуго та пихато мудрагельствує:

Тарас Возняк
Collapse )