July 9th, 2014

ezh

(no subject)

З фейсбуку: chistamova

Мовнi репресії 30 та 40-вих років XX сторіччя, якi того часу називалися «всестороннее благотворное влияние великого русского языка».
Порiвняйте:
(1924–1933) - Російсько-український словник: в 4-х томах (відомий також під назвою «Академічний словник»)
(1948) - Сумнозвісний «зелений» (за кольором обкладинки) «Російсько-українськи словник»

(1924–1933) Благополучие — добра доля, щастя, добробут, гаразд.
(1948) Благополучие — благополуччя, благополучність; (счастье, удача) — щастя.

(1924–1933) Брить, бривать — голити, брити, бритвати.
(1948) Брить — брити, голити.

(1924–1933) Ворона — ґава, ворона.
(1948) Ворона — ворона, гава.

(1924–1933) Голубой — 1) блакитний, голубий, ясно-синій, 2) попеластий, попелястий.
(1948) Голубой — голубий, блакитний.

(1924–1933) Загорать, загореть — (подвергаться загару) засма(г)люватися, засма(г)литися, смагнути, засмагнути, смагліти, засмагліти, запікатися, запектися, запалюватися, запалитися, загоряти, загоріти.
(1948) Загорать, загореть — загоряти, загоріти, засмалюватися, засмалитися.

(1924–1933) Загораться, загореться — займатися, зайнятися, запалюватися, запалитися, загорятися, загорітися, підпалюватися, підпалитися.
(1948) Загораться, загореться — загорятися, загорітися, займатися, зайнятися, спалахувати, спалахнути, запалюватися, запалитися.

(1924–1933) Заживать — гоїтися, загоюватися, загоїтися, безл. затягати, затягнути, (о мног.) позагоюватися, позатягати.
(1948) Заживать — заживати, зажити, загоюватися, гоїтися, загоїтися.

(1924–1933) Кладовая — (при доме) хижа, хижка, хижина, комірка, комірчина; (зап.) спіжарня; (отдельно от дома) комора.
(1948) Кладовая — кладовка, кладова, комора.

(1924–1933)
Корзина — кошик, (побольше) кіш, (узкая с двумя ручками) кошіль, кошелина, кошар, кошівка, (из лозы) лозя(а)ник, сапет, сапета, (из лыка) козуб.
(1948) Корзина — корзина; (ручная — обычно) кошик.

Як підрахувала у своїй курсовій роботі студентка Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олена Дмитришина, у словах на літеру «В» академічний словник 1924–1933 pp. перекладає російське слово синонімічним рядом у 3591 випадку, тоді як одним словом — у 615 випадках. Натомість словник 1948 р. застосовує протилежний принцип — 3131 російське слово перекладає одним українським, а синонімічний ряд подає тільки для 820 слів. Kpiм того, в межах тiєї ж групи слів у словнику 1924 р. жодного разу не застосовано калькування як способу перекладу російського слова, тоді як в українській частині словника 1948 р. скальковано 497 російських слів.