August 19th, 2013

Еноський чи енинський?

Про творення прикметників від географічних назв (особливо іншомовних) можна дисертації писати. Від багатьох топонімів утворюється по два, три і навіть по чотири прикметники, що викликає різні ускладнення в роботі журналістів, редакторів, коректорів і всіх, хто вряди-годи стикається із цим питанням. В орфографічних словниках роз’яснень годі шукати, бо в них відтопонімічні прикметники майже не наводяться.
Тож який похідний прикметник від бельгійської провінції Ено? Енинський? Еноський?
Коли прислухатися до порад мовознавця Івана Ющука, суфікс -инськ- іноді додається до іншомовних назв (Ялта – ялтинський, Баку – бакинський, Караганда –  карагандинський, Аляска – аляскинський, Сочі – сочинський, Чита – читинський, Амудар’я – амудар’їнський).
Чи ні?
Або ж Осло – столиця Норвегії. А похідний прикметник? Ослоський? Ослинський?
Як буде українською?

Можливо, є словник відтопонімічних похідних в українській мові?
Буду вдячна за консультацію.