June 2nd, 2013

ілюзія

Микола Зеров: "Подорож" (переклад з Бодлера, уривки)

В інтернеті викладено цей переклад з помилкою. А саме: останній рядок шостої (VI) глави в Бодлера звучить так: — Tel est du globe entier l'éternel bulletin. Очевидно, що правильний переклад має бути таким: От світу нашого довічний бюлетень! (В інтернеті скрізь викладено цей рядок з помилкою: Од світу нашого довічний бюлетень! - що взагалі позбавлає цей рядок будь-якого сенсу)

Collapse )