May 27th, 2013

Шукаю

Потребую скани:

Булыка А . М. Даўнія запазычанні беларускай мовы / А . М. Булыка. – Мінск: Навука i тэхнiка , 1972. – 381 c.

Шаровольський І . Німецькі запозичені слова в українській мові // Записки Київського інституту народної освіти. - К., 1926. - Книга І. - С. 62-79; 1927. - Книга ІІ. - С.27-44.

(перша частина колись тут викладалася, може, хтось скачав собі?)


Шелудько Д. Німецькі елементи в українській мові // Зб. комісії для дослідження історії української мови; т. І. -К., 1931. - С.1-60.

Мартынов В.В. Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры (к проблеме прародины славян). Минск, 1963.


Заздалегідь дякую

  • Current Mood
    loved loved