March 4th, 2013

з бантом

Бібліографії з української мови

На сайті Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови виставлено такі бібліографічні покажчики:
1) Огієнко І. Українська мова, бібліографічний покажчик літератури до вивчення української мови. Київ, 1918. (djvu, текстовий шар, навігація)
2) Червінська Л.Ф., Дикий А. Т. Покажчик з української мови. Харків, Харківська державна бібліотека ім. Короленка, 1929-1939. (djvu, навігація)
3) Кульчицька Т. Українська лексикографія XII-XX ст. Бібліографічний покажчик. Львів, 1999. (djvu, текстовий шар, навігація)