December 30th, 2009

bandera
  • mykolap

"сепаратистське" написання

Вам ніколи не здавалося, що писати "Західна Україна", "Східна Україна" з великої літери, як це часто зустрічається в ЗМІ останнім часом, некорректно. Оскільки велика літера позначає власну назву і якби апріорно містить в собі уявлення про окремі державні утворення під назвами на ктшталт "Південна Україна" тощо...