December 16th, 2009

  • shulha

Exit-poll

Як би ви замінили англомовне запозичення Exit-poll? — опитування виборців одразу на виході з дільниці. Бажано, щоб не громіздко.

Мій варіант: післявиборче опитування, але це не дуже точно. Може хтось покращить?

Самовдосконалення

Самовдосконалення - це є суто українське слово, чи похідне від російського "самосовершенствование"?

Які ви знаєте гарні синоніми на позначення цього поняття?