November 25th, 2009

  • lvivil

реконструкція праукраїнської мови

Дискусійна науково - популярна стаття "До побудови моделі реконструкції праукраїнської мови" (адреса) ...
Цитата:
"... Соссюр уважав, що предметом лінґвістики або мовної діяльності може бути лише жива/усна мова і річ/мовлення індивіда, а не писемність і не літературна мова ..."
Як можна оцінювати зміст статті? Які думки на цю тему в учасників спільноти?
упс :-)

е / о

зі здивуванням побачила, що у словнику Ігоревич пишеться через _е_, натомість у правописі пишуть, що для творення чоловічих імен по батькові використовується тільки суфікс -ович, і з-поміж інших наводять приклад Ігорович...

то як усе-таки правильно?