June 23rd, 2009

ass

почула вчора нове слово

відтермінувати.
досі перебуваю у стані когнітивного дисонансу.

упд.
про всяк випадок перелік слів із коренем "строк" та приставкою "від":
відстро́чений
відстро́чення
відстро́чити
відстро́чка
відстро́чуваний
відстро́чування
відстро́чувати

звідси

зі.
все ще веселіше:
Пересро́чка –
1) перено́шення, оконч. перене́сення на и́нший те́рмін, відсува́ння, оконч. відсу́нення те́рміну, визнача́ння, оконч. ви́значення и́ншого те́рміну, відтерміно́вування, відтермінува́ння;
2) см. Просро́чка. [1]
Удостоверение –
1) (документ) – по́свідка, посві́дчення; у. возрастное – по́свідка про літа́; у. командировочное – відрядна по́свідка, по́свідка про відрядження; у. личности – по́свідка про осо́бу; у. об отсрочке – по́свідка про відтермінува́ння (що відтерміно́вано), по́свідка, що відкла́дено те́рмін; -ние действительно до… – по́свідка ма́є силу до…;
2) (свидетельствование) – посві́дчування, посві́дчення, засві́дчування, засві́дчення, (подтверждение) – стве́рдження; в -ние чего – на стве́рдження чого́, на пе́вність чого́. [5]

* [1] Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)
* [5] Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич)

ass

маю питання з оформлення

який зараз в нас стандарт для перекладної літератури в оформленні прикінцевих зносок?
зокрема, в тому, що стосується назв книжок та їхніх авторів мовою, з якої перекладено книжку?

зі.
якщо протягом останніх двох років видавалися якісь нормальні посібники з редагування \ коректури -- порадьте, будьте такі хороші.
(на появу вітчизняного Розенталя я вже давно не сподіваюся, але теж було б незле :)
ass

коли в мови немає носіїв молодших 25 років

вона приречена.

ось сумна історія з Папуа Нової Гвіенї:
Experiencing language death

я маю питання до спільноти:
а чи є в Україні установа, котра б займалася загроженими мовами?
наприклад, караїмською? чи караїмська вже мертва?

от кримсько-татарська поки що не вмирає, і це не може не тішити.

а які ще мови в нас під загрозою вимирання?
(мені йдеться не про мови, носії котрих живуть також в інших країнах і котрі -- мови, не носії -- не збираються останнім часом вмирати)