April 1st, 2009

Правописна комісія вѣдродить букву «ять»

Правописна комісія Верховної Ради України на внесок Інституту української мови НАН України подала законопроект про вѣдновлення літери «ять» (Ѣ, ѣ) в українській мовѣ з метою збереження її автентичностѣ та пѣдвищення духовностѣ і моральностѣ населення.

Літеру «ять» було заборонено радянською владою у правописѣ 1947 року. До цього часу вона вживалася у деяких словах на позначення звуку «і»: пѣсня, лѣс, вѣл, зѣлля, пролѣсок тощо.

Єдиного правила вживання літери «ять» немає, але знаючи польську або російську, легко з’ясувати, що «ять» пишеться у словах, які в цих мовах мають звук «е», «а» або «о». У інших випадках пишемо «і»:
лѣс (лес, las)
весѣлля (веселье, wesele)
пѣшохѣд (пешеход, pieszy)
тѣло (тело, ciało)
хлѣб (хлеб, chleb)
нѣс (нос, nos)
кѣсть (кость, kość)
вѣкно (окно, okno)
але
література (литература, literatura)
ліміт (лимит, limit)
лінія (линия, linia)
інший, інакший (иначе, inny)
інженер (инженер, inżynier)
ізолятор (изолятор, isolator)

З огляду на ускладнення орфографії, думки мовознавцѣв роздѣлилися: одні пѣдтримують впровадження нової літери, тодѣ як інші пропонують вѣдродити вживання літери «ї» замѣсть «і» у словах, де «і», не чергується з «о» чи «е» у родовому вѣдмѣнку: весїлля, лїс, лїтера, мїсїя, але дім, радість міст. Такий правопис вживався в Українѣ до 1917 року.