March 18th, 2009

  • kosyva

Етнонаціональний не плеоназм, бува?

Хотілося б дізнатися думку спільноти про частовживаний останнім часом термін етнонаціональний.
У перекладі з грецької "етнос" означає "народ, плем’я",  "нація", що походить з латині, означає фактично те саме...