January 25th, 2009

  • kosyva

Головацький Я. Ф. Словник української мови

Дзендзелівський Й.О., Ганудель 3., Головацький Я.Ф. Словник української мови // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Т. 10. – Пряшів, 1982.

Чимало українських лексикографів середини XIX ст. цілеспрямовано нагромаджували матеріали до майбутнього словника української мови. До досить широкого кола авторів цього періоду належить і Я. Ф. Головацький, серед рукописів якого виявлено винятково цінний, хоч, на жаль, і незакінчений словник української мови. Завдяки силам видатного вітчизняного мовознавця Йосипа Дзендзелівського й словацької україністки Зузани Ганудель 1982 року його було опубліковано в Науковому збірнику Музею української культури у Свиднику, що видається в Пряшеві (Словаччина).
Яків Головацький готував досить докладний і як для свого часу досконалий регіональний українсько-російський словник сучасних йому говорів Галичини, Буковини та Закарпаття. Хронологічно це один із перших наших власне діалектологічних словників, своїм розміром він перевершує всі українські опубліковані і відомі рукописні праці такого типу. У цьому регіональному словнику вміщено велику кількість специфічної діалектної лексики, яка досі ще не фіксувалася наявними друкованими джерелами і яка вперше вводиться в науковий обіг. Цінність та важливе наукове значення і для нашого часу цієї пам'ятки в тому, що вона дає широку й об'єктивну інформацію про лексико-семантичну систему південно-західного українського наріччя середини XIX ст. і своїм високоякісним фактичним матеріалом істотно розширює арсенал та можливості лексикологічних досліджень не лише в галузі україністики. Можна лише пошкодувати, що ця безперечно визначна праця видатного нашого вченого залишилася незакінченою і в свій час не була видана.

В опублікованій частині словника (А-3), за підрахунками самого Я. Ф. Головацького, міститься 9946 словникових статей. Проте насправді їх дещо більше, оскільки після переписування рукопису начисто робилися вставки. Тож увесь словник південно-західних українських говорів Я. Ф. Головацького мав би мати близько 35000 словникових статей.
  
Посилання на цей та деякі інші діалектні словники тут


  • scvorec

Словник українських скорочень

Словник www.ukrskor.info є найбільшим у світі словником скорочень української мови в інтернеті та єдиним словником, який містить нові та сучасні скорочення і поповнюєтся щоденно. Можливо, ще хтось з групи про нього не знає. Досить корисна річ, якою часто користуюсь. 
kartuz

"Історичний синтаксис"

О.П. Безпалько "Нариси з історичного синтаксису української мови", Київ, 1960.
У книжці зокрема: характеристика типів речень, вживання відмінків, прийменників та сполучників у давньоруській та староукраїнській мовах.
Стягнути можна тут (11 МБ):
http://rapidshare.com/files/189274486/istorychnyi_syntaksys.pdf