December 24th, 2008

via (es), footnotes
  • a_via

(no subject)

а підкажіть, будь ласка,
у чому ключова відмінність у значеннях слів "здатність" і "спроможність"
(мені вони здаються ідентичними)
і коли використовується одне, а коли друге?

Наперед дякую