September 19th, 2008

вензель

(no subject)

як перекласти на українську мову рос УЧАЩИЕСЯ????

В связи с активным внедрением новых средств педагогической диаг­ностики перед всеми учебными заведениями страны ставится задача обес­печения соответствия знаний и умений, приобретенных учащимися в про­цессе обучения, государственному стандарту общего образования.

оцей субстантивований дієприкметник просто западло при перекладі!!! причому його не можна замінити на учні и студенти, бо мова в тексті взагалі про освіту в контексті єБолонського процесу!

tsuki no usagi

неперекладанки

Які ви знаєте крилаті вирази, прислів'я чи приказки, що увійшли до української мови з інших у незмінному вигляді (такі як «се ля ві», «ху із ху», «но пасаран», «абоє рабоє»)?

P.S. Особливо цікавлять "екзотичні" мови (не латина, не французька, не німецька і не подібні).