August 29th, 2008

tsuki no usagi

ОП чи ССР?

Розгляньмо таке речення:

У школі ремонтують водогін _ і учнів звільнили від занять.

Формально «ремонтують» і «звільнили» суть однорідні присудки, пов'язані з одним безособовим підметом. Натомість контекст ясно дає зрозуміти, що в реченні є два відмінні суб'єкти дії: водогін ремонтують ремонтники (чи компанія-водопостачальник, наприклад), а учнів звільнила адміністрація школи. У такому випадку маємо складносурядне речення і мусимо розділити його частини комою.

То як же бути?