April 7th, 2008

kozak

Втекти

Проясніте, прошу, як правильно вживати минулий час від дієслова "втекти": втікла (за аналогією з "втік") чи втекла (за аналогією з інфінітивом)?