January 8th, 2008

kotushka
  • otar

(no subject)

Наскільки нормативними з погляду сучасної української мови є пострадянські назви колишніх республік СРСР - Білорусія (замість Білорусь), Молдавія (замість Молдова), Киргизія (замість Киргизстан), Туркменія (замість Туркменістан)?

Чи виправдані мої дії як редактора, якщо я замінюю в текстах усі ці "-ії" на варіанти, ближчі до самоназв?