January 6th, 2008

Новий словник

Нарешті величезна лакуна у нашому мовознавстві почала потроху заповнюватись. Недавно з'явився словник Л.Ставицької
Анотація:
Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми, евфемізми, сексуалізми", що його уклала доктор філологічних наук, професор Леся ставицька, подає опис обсценних слів і висловів та їх евфемізмів, у тому числі еротичної лексики, сексуального сленгу, зафіксованих у різнотипних словниках української мови, які побутують в усному мовленні, художній літературі, публіцистиці, традиційному сороміцькому (еротичному) та сучасному міському фольклорі.
Пропонований словник містить точний опис значень близько 5000 слів і стійких словосполучень, подає їх стилістичні характеристики, довідки про походження та історико-культурний коментар, а також фіксує випадки нестандартного, "ігрового" вживання.
У теоретичній частині читач знайде чимало цікавих відомостей про мовну, соціолінгвістичну, лінгвософську та культурологічну природу розглядуваного мовного матеріалу. Словник адресований спеціалістам-філологам, письменникам, перекладачам і всім, хто цікавиться українським словом.


У цьому словнику розглядаються і спростовуються поширені міфи щодо цієї донедавна табуйованої царини досліджень. Так, наприклад, слова, які є основою обсценної лексики їбати, блядь, пизда, хуй існують з праслов'янських часів і мають аналоги в різних індоєвропейських мовах.
Цікаво також, що спроби визначити "які народи в світі є найбільшими лихословами" не призвели до появи більш-менш обґрунтованої наукової концепції - це було б незле мати на увазі любителям політизувати мовні дослідження.

Зрештою, словник просто захоплює великою кількість ілюстративного матеріалу, являючи собою рідкісну скарбницю рідного матірного слова.

"Діяти" і "працювати"

Шановні друзі!

Хотів би з вашою допомогою з'ясувати різницю між дієсловами "діяти" і "працювати".

Спонукала на це мене розмова з однією інтелігентною галичанкою. Помітивши в її квартирі ваги, я спитав "Ваги працюють?". Вона відповіла "Так, ваги діють. Прошу зважитись" і пояснила, що дієслово "діяти" доречно вживати лише стосовно машин, механізмів (неістот), а "працювати" - лише стосовно людей.

Я чув ще інший погляд на це: людина тільки працює, а от, наприклад, комп'ютер може і діяти, і працювати. Коли ми кажемо "комп'ютер діє", це означає, що його можна включити і від нього можна очікувати виконання певних завдань. Натомість вираз "комп'ютер працює" означає, що саме зараз, в цю хвилину він виконує якусь операцію. Аналогічним чином функціонують дієслова "działać" і "pracować" у польській мові.

А як тоді бути з заводом чи комітетом? З одного боку, і завод, і комітет - це неістоти. З другого - вони складаються з людей.

В ЗМІ вживають "працювати" в усіх випадках, але мова ЗМІ - не еталон.

Які ваші думки з цього приводу?