November 27th, 2007

деточки-цветочки
  • tshuva

терміново

 Терміново потрібні
 для магістерської критична 

1.    1 стаття авторства Шевченко Т.   з назвою "Композиція есе Юрія Анлруховича "Центрально-східна ревізія""Центрально-східна ревізія" про твори Андруховича 

  1. Котинська К. Міф, анти-міф, реальність: Львів у есеях Юрія Андруховича та Ігоря Клєха // Літературознавство: [Матеріали V конґресу Міжнародної асоціації україністів: Збірник]. – Чернівці. – Кн. 1.  – С. 164–167.
  2. Садикова Л.В. Загальна характеристика жанру есе // Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі: Збірник наукових і науково-методичних парць. – Вип.2. – Горлівка: Горлівський педагогічний інститут, 1997. – С.392–396.
  3. Шебеліст С. Мовно-стилістичні новації в есеїстиці Юрія Андруховича // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 101. – С. 122–124.
luka

(no subject)

У компанії "Рогань" серйозні проблеми з грамотністю.
Одіозні слогани "Пиво, як воно є" і "Те що треба" не дратують хіба сліпого.
Куди можна поскаржитися?