November 13th, 2007

Науковий альманах “Studia methodologica”

Шановні колеги!

Науковий альманах “Studia methodologica” запрошує Вас до співпраці! Видання створено для публікування результатів досліджень у галузі методології гуманітарних наук. До альманаху приймаються наукові статті з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Перевага надається статтям, що максимально відповідають профілю видання.
Альманах внесено до Переліку фахових видань ВАК України №5 від 10.05.2000 за спеціальністю “філологія”. Публікації в альманаху визнаються фаховими ВАК України згідно наказу №2-01/10 від 13.12.2000 за спеціальностями “філософія”, “соціологічні та політологічні науки”. Друкується за рішенням Ученої ради ТДПУ ім. В. Гнатюка.

Традиційними стали рубрики альманаху “Методологічні студії”, “Мовознавчі студії”, “Літературознавчі студії”. Редакція також зацікавлена в матеріалах до рубрик “Рецензії та огляди”, “Переклади” (українською або російською мовами). Матеріали друкуються мовою ориґіналу із збереженням авторської стилістики. Авторам надсилається примірник альманаху. Примірник альманаху можна замовити за адресою редакції. Редакція залишає за собою право публікації матеріалів на сайті альманаху.
Вимоги до оформлення матеріалів. Матеріали приймаються у форматі .doc (Microsoft Word) або .rtf. Мінімальний обсяг статті — не менше 10 сторінок машинопису. Вартість публікації – 10 гривень за сторінку. Посилання бажано робити за зразком: [Багалій, 1956: 128] або [15, 56]. Обов'язкова наявність даних про автора (прізвище, ім'я та по батькові повністю, науковий ступінь, місце роботи, посада, службова та домашня адреса, контактний телефон, електронна пошта).

Редакція просить надсилати матеріали за адресою:
а/с 554
Тернопіль-27
46027
або електронною поштою: editor@studiamethodologica.com.ua.

Детальна інформація про альманах та оголошення про актуальні конференції на сайті http://studiamethodologica.com.ua
тхір, коцарев

Мережа

Друзі, а як би ви якнайправильніше утворили прикметник від слова МЕРЕЖА?

мережевий чи мережний, зокрема?

уживається частіше мережевий, але, здається, воно не дуже нормативно, чи ні?

всеукраїнські

"лауреат ВСЕУКРАЇНСЬКИХ конкурсів".
мені виділене слово не подобається та ввижається таким, яке перекочувало з "всесоветское" чи з чогось такого.
це правда?
варто казати просто "українські" конкурси чи все ж "всеукраїнські"?
дівчинка із сірником

затребуваність

як ви ставитеся до слова "затребуваність"? його, в принципі, можна вивести зі слів "треба", "потреба", але з іншого боку - чи це не калька з російського "затребованность"? зустрічається ще слово "запитаність", але воно звучить взагалі дещо дивно - це начебто від "попит, користуватися попитом"?

що скажете з цього приводу?