September 17th, 2007

scull
  • devlysh

(no subject)

Який є аналог російсього вислову «удел аристократии» в українській мові?
Контекст такий: «Наркотический бизнес тоже отнюдь не удел аристократии.»