August 29th, 2007

(no subject)

Чинний український Правопис викладено для онлайнового користування.

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с. Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Важливе роз'яснення vitaly1 (вичитування Правопису):
Мета полягала в тому, щоб зробити чинний правопис загальнодоступним у Мережі. Досі була доступна лише онлайнова текстова версія проекту 1999 року. Хто б як не ставився до проекту, поки що він не став чиннним правописом, відповідно посилатися на його норми навряд чи доцільно.

Якщо хтось виступає саме проти редакції 2007-го року, то варто було б вказати, які саме зміни слід внести в наявний текст, щоб він став "канонічним".