July 7th, 2007

  • kosyva

Діалектні словники

Матеріали до словника буковинських говірок, випуски 2, 3, 5, 6
Редкол.: Карпенко Ю.О., Лук’янюк К.М., та ін.
Чернівці, 1971-1979

Матеріали до словника фіксують лексику одного з давніх говорів української мови.
Використано матеріали дипломних робіт студентів філологічного факультету, а також матеріали, зібрані діалектологічними експедиціями кафедри української мови ЧДУ.
Для мовознавців — науковців, етнографів, викладачів, студентів.
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 5
Випуск 6 
Завжди можна знайти у КУМа або на ру-борді (потрібно зареєструватися)
  • kosyva

Конкурсні завдання для вступників

У розпалі вступна кампанія. Тож цей збірник тестів, гадаю, не зашкодить тим, хто готується стати студентом.

Конкурсні тестові завдання для вступників:
УКРАЇНСЬКА МОВА

Укл.: А.М. Галас, О.Д.Пискач, Т.М.Розумик та ін.
Ужгород, 2007

Збірник містить тести із бази екзаменаційних завдань на вступних іспитах до Ужгородського національного університету. Призначений для вступників на всі факультети та спеціальності університету. Може бути використаний учи­те­ля­ми та учнями старших класів у навчально­му процесі та для самопідготовки.

Лежить на рапіді

Завжди можна знайти у КУМа або на ру-борді (потрібно зареєструватися)
Бобер

Українські наукові назви метеликів . Зросійщення .

Українські наукові та народні назви метеликів
Збирання матеріалів та дослідження в галузі назв комах (ентомонімів), розпочаті ще в XIX ст. Іваном Верхратським (1869), були використані при укладанні «Словаря української мови» (Грінченко, 1907-1909) та продовжені відразу після встановлення Української Народної Республіки (Дубняк, 1917; Ніколаєв, 1918). За радянських часів (з 1921 р.) цю роботу виконував Інститут української наукової мови Української Академії наук (Щоголів, 1928; Полонський, 1928). Цей процес було зупинено 1930 року з розформуванням інституту та репресуванням його працівників (процес «у справі СВУ», 1929 р.); наклад усіх виданих ним термінологічних словників було вилучено з бібліотек та знищено.Про «успіх» цього репресивного заходу свідчить те, що вже в першій після «викриття і викорінення націоналістичних викривлень» україномовній публікації про денних метеликів (Образцов, Шелюжко, 1939; Яхонтов, 1939) ми не знайдемо жодної з назв, що містилися у словнику Щоголіва — усі вони замінені на кальки російських назв (курс на «зближення» української та російської мов).
Таку саму тенденцію до зросійщення можна легко відстежити й в останньому словникові Маркевича і Татарка (1983).

з  пояснення до визначника «Денні метелики України» Ю.Некрутенко, В.Чиколовець 2005р.
  • kosyva

Словничок арготизмів

Такий цікавий прошарок лексики української мови, як арготизми, у вітчизняному мовознавстві досліджений  слабко. Один із небагатьох,  хто опрацьовував цю лексику, – відомий  україніст, професор Й. Дзендзелівський. Пропоную ознайомитися з одним із його  словничків арготизмів, опублікованим за радянських часів (1977) у Будапешті й перевиданим в Україні 1996 року у збірнику праць автора. Коли зацікавить, маю ще кілька таких...

Дзендзелівський Й. О. Арго нововижницьких кожухарів на Волині // З кн.: Дзендзелівський Й. Українське і словянське мовознавство. Збірник праць. – Львів, 1996. – С. 245–285.

Лежить на рапіді

Є також у КУма й на ру-борді (потрібна реєстрація)