June 30th, 2007

  • kosyva

Діалектні словники-2

Судячи з кількості людей, які стягли попередню книжку, говори зацікавили багатьох. Тож іще один діалектний словник у дежавю.

Словник фіксує лексику одного з найдавніших говорів української мови, яскраво відображеного в творах української художньої літератури.
Лексика локалізується в фонетичних, словотвірних, граматичних, акцентуаційних і фразеологічних варіантах.
Укладений на матеріалі діалектологічних експедицій та на базі різноманітних етнографічних джерел — ХІХ-ХХ ст.
Для мовознавців — науковців, етнографів, викладачів, студентів.

Частина 1
Частина 2

Постійно перебуває у КУМа й на ру-борді (потрібна реєстрація)

Крім того, там само можна знайти словник гуцульських говірок, матеріали до словника буковинських говірок, словничок говору галицьких лемків та ін.
  • kosyva

Українська мова. Енциклопедія.

Маю надію, що ця річ теж приверне увагу поважного товариства.

•НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
•ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА імені О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ
•ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ
•ВИДАВНИЦТВО «УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ» імені М. П. БАЖАНА

Українська мова: Енциклопедія

Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.
Київ, вид-во «Укр. енцикл.», 2004. 2-ге вид., випр. і доп.
Том уміщує 227 ілюстрацій (у т. ч. 13 кольорових), кольорову карту і 44 таблиці
Список ілюстрацій на окремих аркушах


В енциклопедії на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. В ній розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розглянуто різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови, філологічної науки тощо. В низці статей ідеться про установи та організації, друковані органи, які ведуть дослідження і пропаганду української мови. Видання друге, виправлене і доповнене. Книга містить 1935 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.

лежить на рапіді
Обсяг – майже 60 Мб. Пов’язано з наявністю багатьох ілюстрацій, у тім числі й кольорових.

Де можна постійно знайти купу українських електронних книжок на всякий смак, ви вже, здається, знаєте :) .
Але про всяк випадок: КУМ і ру-борд (потрібна реєстрація)