June 29th, 2007

  • kosyva

Діалектні словники

Зробив у дежавю діалектного словника поліських говорів. Може, комусь з тутешнього люду знадобиться.

Дослідження лексики поліських говорів становить особливу цінність для осмислення історії українського народу та його мови. Це незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії. До Словника, крім виразно діалектної лексики, включені також деякі олова загальнонародної розмовної мови, що мають цікаві семантичні, граматичні та акцентологічні особливості.Словник розрахований на мовознавців, істориків, фолькло­ристів, етнографів, вчителів, викладачів та студентів відпо­відного фаху, аматорів історії української мови.

лежить на рапіді

Коли цікаво, можу ще якісь викласти сюди.

Утім усі мої (і далеко не лише мої) словники можна постійно знайти
у КУМа й на ру-борді (потрібна реєстрація)

(no subject)

Шановне товариство, як буде українська відповідність російських виразів "тупиковая ситуация", "зайти в тупик", тощо?

(no subject)

Російською буде "закругляться", в сенсі закінчити щось, роботу, чи подібне, а українською як?