June 28th, 2007

mer

(no subject)

Добрий день!

Чи може хтось порадити якісну книжку з історії української мови?
Історія формування, розвитку, походження слів, тощо?

Дякую зазделегіть...
ezh

Кримський: московщина

знайшов цікавий факт працюючи зі словником Кримського

Брани́ть <скверными, площадными словами> — ла́яти неподо́бними словами, москалі́в гонити, матіркува́ти, по-моско́вському загинати.
Брань <площадная> — гниле́ сло́во, матірщи́на, матюк, моско́вщина. [Лають, сквернять його московщиною,— він мовчить, не відлаюється (Г. Барв.)]
<Ругаться по> матерному - ... по-моско́вському лаятися
Матерщина - ... (<иносказ.>) моско́вщина.
Матюг[к]аться, матюкну́ться - москалів гонити, по-московському лаятися
Многоэтажная <брань> — гнила (моско́вська) ла́йка

хтось таке зустрічав ще окрім у Ганни Барвінок?