April 6th, 2007

жінка
  • joan72

(no subject)

Привіт!
"Із грязі в князі" - це наше чи сусідське? Якщо сусідське, то які наші відповідники?

Правопис-2007

Вийшов Правопис-2007. Обіцяні зміни:

Видання 2007 року вийшло з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Зокрема, розширено розділ про вживання великої літери, уточнено правила написання складних слів, розширено сферу використання закінчення –у(ю) в родовому відмінку іменників II відміни, чіткіше сформульовані правила використання кличного відмінка, поширено правило передачі іншомовного і через и після “дев’ятки” на низку власних назв, введені правила правопису прикметників, похідних від складних географічних назв.

Кому цікаво - можна переглянути у форматі дежавю. Детальніше див. тут.