February 16th, 2007

02
  • bigband

Україна - "окраина". Чи навпаки?

В традиційних дискусіях на тему України - "окраины", українці часто заперечують такий зв'язок, наводять різні аргументи. Врешті решт зводять до „подібності звучання”. Але якщо пригадати, що спільним для слов'янських мов словом з схожим значенням - є "околиця", (рос.)"околица" (від інд.-євр.- kolo), а слово країна (страна) на півночі не було відомим, то, чи можливо, що російське слово "окраина" є зрештою похідним від Вкраїна-Украйна-Оукрайна? Воно мало б спочатку вказувати на південні вільні землі, які були далеко за околицею московського князівства, а пізніше могло стати самостійним словом, із значенням „землі на границі”, „на краю”. Цікаво почути думку спеціалістів.