January 10th, 2007

Буде Так
  • yanek

Список полонізмів

Виникла у мене ось тут дискуссія щодо великої кількості польських запозиченнь в укр. мові.
Ну, серед іншого опонент навів такий список

– іменники та віддієслівні іменники: наїзд (пол. najazd); опінія (пол. opinia); розвій (пол. rozwój); цегла (пол. cegła); визиск (пол. wyzysk); усунення (пол. usunіęcіе); змагатися (пол. zmagać sie); п’явка (пол. pjawka); арена (пол. arena); наказ (пол. nakaz); скарбівня (пол. skarbnica); продукція (пол. produkcja); прихильник (пол. przechylny); догма (пол. dogmat); добробут (пол. dobrobyt); штука (пол. sztuka); воля (пол. wola); опіка (пол. opieka); викорінювати (пол. wykorzeniać); хлоп (пол. chłop); правда (пол. prawda); консеквенція (пол. konsekwencia). – дієслова: занедбати (пол. zaniedbać); запровадити (пол. zaprowadzić); зневажати (пол. zniewazać); здобутися (пол. zdobyć sie); існувати (пол. istnieć); оздобити (пол. ozdobіć); застосувати (пол. zastosować); квилити (пол. kwilić); квестія (пол. kwestia); рушати (пол. ruszać); посувати (пол. posuwać); потрактувати (пол. potraktować); зубожіти (пол. zubožeć); заслонювати (пол. zaslаnіаć); заспокоїти (пол. zaspokаjаć); гноїти ( пол. gnoić); остигнути (пол. ostуgnąć); пхати (пол. pchać); спочивати (пол. spoczywać); виявляти (пол. wyjawiać); висувати (пол. wysuwać); гоїти (пол. goić); громадити (пол. gromadzić); – прикметники : викапаний (пол. wykapany); приватний (пол. prywatny); руховий (пол. ruchowy); конечний (пол. konieczny); клерикальний (пол. klerykalny); фіктивний (пол. fikcyiny); вихований (пол. wychowanу); активний (пол. aktywny); огидний (пол. ohydny); завзятий (пол. zawzięty). Набагато рідше зустрічаємо полонізми – прислівники: слушно (пол. slusznie); та займенники: свій (пол. swój);

Взяв він його звідси. Там є продовження списку.
Власне, список дуже сумнівний, бо там зустрічаються такі слова, як активний, приватний і що найсмішніше - "правда".
Але він приводиться у науковій праці (урл вже подавав) " ФУНКЦІЇ ПОЛОНІЗМІВУ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ І.ФРАНКА (1878-1907 рр.)",
яка у свою чергу можливо базується на праці "1. Онишкевич М.Й. Полонізми і діалектизми та їх коментування в 20-томнику творів І.Франка // Іван Франко. Статті і матеріали. Збірник 10. Присвячується V Міжнародному з’їзду славістів. – Львів: – Вид-во Львівського держуніверситету, 1963. – С.139-153."

Хтось може роз*янити ситуацію, наскільки можна довіряти цим науковим працям і цьому списку полонізмів?
 
peresop
  • akvaton

(no subject)

Підкажіть, будь ласка, який український відповідник слова "некто". саме у значенні там "некто Иванов", тобто, особа про яку мало чого відомо. словники дають незадовільні значення.
zoo
  • behemot

чужі помилки?

а от цікаво, чому ми пишемо
Пржевальський, Дзержинський, Ястржембський, Ніколаєнко та Алєксєєнко?

upd/поясню:
наведені прізвища неправильно (не так, як звучали в мові ориґіналу) записані по-російськи,
а з неї механічно перенесені в українську.
то власне й цікаво: яка є підстава для такого механічного перенесення,
крім Великої Священної Російської Традиції?