?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, December 19th, 2006

Time Event
5:59p
люди, поясніть, бдлск, мені - дєрьовнє - що значить вираз "менше з тим"? тільки недавно вперше його почула і ніяк ніпайму, коли його правильно вживати і про що воно %)
дякую!

<< Previous Day 2006/12/19
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com