?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, November 19th, 2006

Time Event
4:16p
Записки Кирпатого Мефістофеля
http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=736&read=true

"Текст звірено з виданням: Володимир Винниченко. Записки Кирпатого Мефістофеля. Київ - Ляйпціґ, Українська накладня, 1923.
Відсканував, звірив із друкованим текстом та здійснив електронне форматування Орест Стадник
Канадський Інститут Українських Студій"

Читаю, і кидаються в очі "розхрістаний", "иноді", "прикащика", "телєфонну", "инше", "хиба"...
Таке написання - заслуга Стадника, чи так було надруковано в оригіналі?

Може хтось знає, де можна знайти "инші" версії? )

<< Previous Day 2006/11/19
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com