?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, August 29th, 2006

Time Event
11:03a
Який, на вашу думку, найточніший антонім до "насолода"?
11:49a
російськомовний колектив
Щодо нашумівшого поста Сергія Ласкавого Дискримінація за мовною ознакою, а власне щодо фрази "російськомовний колектив", пригадалася мені одна історя, що відбулася зі мною років зо сім тому
Collapse )
3:07p
всім тягнути!
Етимологічний словник української мови:
В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін.

Перший том словника містить слова на літери А—Г, другий на літери Д—К (копці), третій на літери К (кора) — М, четвертий на Н — П, у них подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у XIX і XX ст. слів української літературної мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов'язаних із наведеними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також етноніми і власні імена людей, поширені в Україні.
Для філологів широкого профілю, мовознавців, фахівців з української та інших слов'янських мов і всіх, хто цікавиться походженням слів, — наукових працівників, викладачів, студентів


Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі
/ Відп. ред. О.С.Стрижак. — К.: «Наукова думка», 1985. — 256 с.

У словнику зібрано, історично, географічно і номенклатурно визначено, простежено в розвитку і взаємозв'язках з іншими утвореннями, етимологізовано та оформлено в лексикографічних статтях (їх понад 700) топонімікон, зафіксований до початку XIV ст. давньоруськими літописами у південній частині Київської Русі та на суміжних територіях (в межах УРСР).
Для дослідників — лінгвістів, істориків, географів, етнографів, усіх, хто цікавиться питаннями походження власних

<< Previous Day 2006/08/29
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com