August 19th, 2006

  • holota

(no subject)

Перелік населених пунктів України.
Назви сіл, селищ, містечок.

Чи є десь в мережі, раптом хтось знає?

Дуже тре' )))