August 2nd, 2006

oficebear

Межа-границя

Львівські партнери закреслили на документі "Межі проекту" перше слово й написали "границі".
Взагалі є якась різниця в значеннях слів "мажа" та "границя"?