?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, June 27th, 2006

Time Event
9:08a
hard'n'soft
Наведіть, будь ласка, 5-10 прикладів пар слів, у яких твердість/м'якість приголосних має вирішальне значення для семантики. Справа в тім, що я ніяк не можу вигадати такі приклади в українській, тоді як з російської на думку одразу спадають "кон-конь", "клад-кладь", "масса-мясо", "мол-моль", "сыр-сир"...

Складається враженння, що в українській твердість/м'якість великого значення не мають, отже, приміром, не варто піддавати іноземців цій орфоепічній тортурі, адже в переважній більшості випадків така помилка не заважатиме розумінню.
4:49p
5:55p
Запитання
А як буде "понятые" українською? В значенні людей, які засвідчують протокол при розслідуванні.

<< Previous Day 2006/06/27
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com