?

Log in

No account? Create an account
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Sunday, June 25th, 2006

Time Event
1:00p
Одна з частин оповідання закінчується словами: "Стільки про минуле".
Як це розуміти? "Довольно о прошлом?"
4:08p
як правильно перекласти
"Численные методы"?
"Чисельні методи" для мене звучить цілком нормально, але виникла невеличка дискусія: чисельні чи обчислювальні?

<< Previous Day 2006/06/25
[Calendar]
Next Day >>
About LiveJournal.com