March 9th, 2006

tsuki no usagi

Чергування

Як ви гадаєте, чому в непрямих відмінках іменника "повість" не відбувається чергування "і/е"?
Наприклад, чому "повісті", а не "повесті"?

чи це українська?

Читаю тут статтю Michael Lacko S. J. "UNIO UŽHORODENSIS RUTHENORUM CARPATICORUM CUM ECCLESIA CATHOLICA". У додатковому матеріялі знайшов такий текст. Не знаю тепер, чи можна вважати цю мову українською. Collapse )
  • Current Music
    океан ельзи -- без бою