November 23rd, 2005

kotushka
  • otar

Бокая куздра

Є такий відомий український політик, головний редактор газети "Сільські вісті" - Бокий.

Завжди мріяв знати:
- етимологію цього прізвища
- як (за якою парадигмою) його треба відмінювати.

Наперед дякую за відповіді.
ljutnja

Лабораторія наукового перекладу.

В «Лабораторії наукового перекладу» http://www.pereklad.kiev.ua
обговорюються «проблеми відтворення чужомовних власних назв у сучасній українській мові».

Судячи з попередніх обговорень, зібраних в зведеному словнику, тон в Лабораторії задають люди з досить специфічним відчуттям мови.

Що шановні учасники можуть сказати з питань, винесених на наступне засідання? Результати обговорення можна буде потім порівняти з результатами Лабораторії.

РОМАНСЬКІ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКА, ІТАЛІЙСЬКА, ЛАТИНА)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ:
-Загальні проблеми
--фонетичний принцип чи графічний принцип, їхнє комбінування
--антопоніми та топоніми (чи варто застосувати один принцип?)
--давні запозичення та нові запозичення (чи варто застосовувати один принцип?)
--чи можливо зберігати паралельні форми?

Collapse )