November 5th, 2005

ass

“КАРТИНА СВІТУ УКРАЇНЦІВ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР”

Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукове товариство студентів та аспірантів
Факультет соціології та психології

Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України
Наукове товариство студентів та аспірантів факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 16 грудня 2005 року проводить науково-практичну конференцію “КАРТИНА СВІТУ УКРАЇНЦІВ: ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР”
Collapse )
Чекаємо Вас на конференції!