September 1st, 2005

  • khailo

(no subject)

Товариші мовознавці!

Є макет друкованої продукції щось на кшталт плакату
Замовник та дизайнер зараз сперечаються щодо заголовку
Замовник хоче "НЕЗАБАРОМ ВІДКРИТТЯ"
Дизайнер каже, що це неправильно, а правильно "ВІДКРИТТЯ НЕЗАБАРОМ", і два його знайомих філологи це підтвердили, але на словах.

Питання:
Як все ж таки правильно, і чи є якась документальна аргументація, яку можна сунути під носа замовнику?
_palimpsest_

(no subject)

У 1960-х роках відбулося кількісне зниження україномовних книжкових видань, які впали з 80% у 1950 р. до 66% у 1963 р. Загалом україномовна книжна продукція в СРСР у 1963 році становила 3321 назву, близько 4,3% при 17% українського населення. Аналогічна тенденція спостерігалася в галузі періодичних видань. У 1960-х рр. на російську мову поступово перейшла значна кількість видань наукової періодики. Так, у 1967 російськомовні журнали й періодичні збірники, видані в УРСР, кількісно вже переважали україномовні (відповідно перших виходило 197, других - 126).

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. - Київ, 2005. - с.19
_palimpsest_

(no subject)

... спрямованісь завдань Наукової ради "Закономірності розвитку національних мов у зв'язку з розвитком соціалістичних націй" виразно ілюструвала ї програма, опублікована в передовій статті першого числа журналу "Вопросы языкознания" за 1962 р. Як засвідчував текст програми, головне завдання ради полягало у створенні теоретичної бази для форсованої русифікації ряду республік. Після загальної фрази про "повне рівноправ'я всіх народів і мов в СРСР" у програмі далі доводилось, що насправді "рівноправ'я" не для всіх рівне. Існують мови більш рівноправні і менш рівноправні, оскільки "сфера їх полдальшого функціонування далеко не однакова". На цій підставі мови народів СРСР розподілялися на перспективні і неперспективні. До перших було зараховано крім, звичайно, "великої російської мови", віренську, грузинську, латиську, литовську і естонську мови. Решта мов потряпляли в розряд неперспективних.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. - Київ, 2005. - с. 20-21.
_palimpsest_

(no subject)

У 1978 році була видана Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення і викладання російської мови та літератури, у 1983 р. - Постанова про посилене вивчення російської мови, поділ класів в українських школах на дві групи та підвищення заробітної плати вчителям російської мови на 15%.

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. - Київ, 2005. - с. 25