January 11th, 2005

bunny
  • merilyn

(no subject)

Подскажите, пожалуйста, этимологию пословицы "на злодії шапка горить"
как появилась эта псоловица и по каким обстоятельствам
Заранее спасибо

Про наголос

Щось мене трохи бентежать варіації з наголосом.
Порівняйте: листопАд – листОпад, запитАння – запИтання, "Ой, у полі калИна // ой, у полі калинА", і звідти ж: дівчИна – дівчинА, ламАла – ламалА, моргАла – моргалА.
Що це? Варіанти норми, діалектична варіативність, норма + помилковий наголос, чи щось інше?