February 29th, 2004

ass

словарь украинского сленга

Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с. (кстати, с ней списаться можно. на сайте www.linguistics.kiev.ua есть её мейл)

тут его продают.
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінґвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень.
За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жарґоновживання кінця ХХ — початку ХХІ ст.
Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видавництв, перекладачі, соціологи.


тут про него пишут:
Леся Ставицька. “Короткий словник жаргонної лексики української мови”
тут его пинают:
Чи потрапить шняга до цирку?
тут его хвалят и цитируют:
Уздовж Гапкенштрассе
  • Current Music
    The Beatles - The Fool On The Hill