ueartemis wrote in ua_mova

НепозбуТня бентежність

Заувага щодо творення прикметників, що вказують на можливість або неможливість дії.

Це очевидна калька з російського розмовного «неубиваемый», морфологічно подібного до літературного слова «незабываемый». Прикметники цієї форми вказують на принципову можливість чи неможливість дії. Ось тільки в українській мові їх утворюють від неітеративного інфінітиву: незабутній, непозбутній (так, знаменитий мем теж з помилкою) і неубитній (як у епіграфічному вірші вище). Форма ж «невбиваний» значить, що каскадера чи машину у кінофільмі не намагаються/намагалися вбити (не вбивали), а це докорінно інший сенс.

Error

Comments allowed for members only

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded