lady_ludens (lady_ludens) wrote in ua_mova,
lady_ludens
lady_ludens
ua_mova

Допоможіть з опитуванням!

Привіт! Потрібна ваша допомога.

Я пишу курсову роботу, присвячену мовленню українського інтернету. Якщо нескладно, то не могли б ви відповісти на декілька запитань?

Дуже дякую за увагу.

1. Як часто Ви спілкуєтесь українською в інтернеті (варіанти: дуже часто, часто, інколи, рідко, дуже рідко)?

2. Які конкретні слова, зрозумілі тільки іншим користувачам інтернету, Ви хоча б інколи вживаєте у своєму мовленні? (можливо, якісь слова або словосполучення з специфічного інтернет-сленгу - типу лол, імхо, назви елементів, технічних аспектів мережі, видів інтернет-ресурсів, людей, що керують та користуються цими ресурсами, звуконаслідувальні слова, що допомагають виражати емоції тощо). Наведіть 5-10 таких слів, які вживаєте саме Ви. БУДЬ ЛАСОЧКА 5-10 СЛІВ, ПРО ІСНУВАННЯ ЯКИХ ЛЮДИНА МОЖЕ ДОВІДАТИСЬ ЛИШЕ В ІНТЕРНЕТІ. Людина, яка ніколи не заходила в інтернет таких слів в своєму мовленні не вживає.

3. Чи потрібно, на Вашу думку, чітко дотримуватись орфографічних, пунктуаційних, стилістичних норм у віртуальному спілкуванні? Чому?

4. У яких випадках Ви спілкуєтесь в інтернеті українською мовою?

5. Як Ви ставитесь до таких явищ як "олбанська мова", "упячка" та ін., що утворюють слова із навмисним порушенням орфографічних норм?

Також вкажіть будь-ласка Ваші

вік:
стать:
рівень освіти:
місце народження (можна вказати регіон):
місце проживання (регіон):
мова (мови) якими Ви переважно спілкуєтесь в цілому:УПД. Опитування завершене. Дякую всім, хто допоміг!
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author